Kor

Vi har främst kor av rasen Hereford och i dagsläget är det cirka 10 dikor. Eftersom vi slaktar först efter 28 månader och djuren därmed går och betar i tre betessäsonger så blir det ett fyrtiotal djur på bete när det är i full gång. Djuren betar under barmarkssäsongen och vi flyttar dem flitigt mellan våra hagar, på vintern äter de enbart ensilage. Vi använder ibland kraftfoder vid flytt av djur men snart kan vi nog sluta med det också.

Vallens Lantbruk Ljusa3

Får

Vi har tio till femton tackor av blandras, det är en blandning av lantraserna värmlandsfår och klövsjöfår. Det är ett relativt litet får som lämpar sig bra på våra naturbetesmarker och till den typ av uppfödning vi har där vi så långt det går vill undvika att ge kraftfoder. Fåren betar också hela barmarksperioden och vi strävar efter att även ha dem ute året runt och som vi sagt tidigare så ger vi dem helst inget kraftfoder. Hittills har de klarat lamningen bra med fortsatt gått hull på enbart gräs, naturligtvis får vi lägre tillväxt men det är ett val vi gör för vår natur och för våra arvtagares skull.

Vallens Lantbruk Får

Gris

Vi är ny på grisar men har skaffat oss några stycken Linderödssvin, främst för husbehov men det kan bli lite över också i framtiden, både till försäljning och till korvtillverkning. Grisar är svåra att föda upp utan spannmål men här kommer vi att prova oss fram. I dagsläget går de i en stor hage där de kan böka och beta sig less, de får potatis, korn och diverse rester från den lokala ICA butiken. Tråkigt att det kastas så mycket mat idag men skönt att vi kan göra nytta av den och grisarna är glada.

Höns

Det springer höns överallt på vår gård nu och det svåraste är att hålla dem från grönsaksodlingarna. Rasen är en lantras som heter Bjurholmshöns och vi har dem endast för husbehov men vi säljer lite ägg när det finns överskott. De värper inget på vintern och gillar att ruva så det blir faktiskt inte så mycket till överskott på femton hönor men däremot blir det mycket kyckling att slakta till hösten och som vi kan äta under vintern. När de första grässtråna kommer på våren skulle man nog kunna sluta att mata dem, de vistas fritt ute hela dagarna och äter allt som naturen ger. Gulan är borde heta Orangean och foderautomaten är näst intill orörd. Hönorna sköter sina kycklingar själva och efter 3-4 dagar är de ute och lär sig hur man hittar mat.

Bin

På några års sikt ska det vara bin i byn också, det gör inget om det är någon annan som håller bin men vi känner att det behövs. Men det gäller att skynda långsamt och ta ett steg i taget även om man gärna vill göra allt på en gång.