Att djuren får gå ute året runt är det bästa.

Att djuren får gå ute året runt är det bästa.

Vi har valt att ha våra djur utomhus året runt för att vi anser att det är det bästa för djuren och naturen.

Betessäsongen försöker vi att få så lång som möjligt, från någon gång i början på maj till slutet av november, det beror naturligtvis på väder och vind men även på hur vi nyttjar våra beten.

Frisk luft året runt gör att djuren håller sig friska, fysiskt starka och följer naturens rytm, genom att de inte står i ett upplyst stall så går de helt enkelt in i en lugnare period när det blir vinter och mörkt.

Även om de hålls ute så känns det båda bra för oss och det krävs även av regelverket, att det har ett tak och vindskydd som skyddar dem mot väder och vind. Men i vissa fall ser vi att djuren väljer att ligga under en gran istället för i ligghallen om de får välja.

Samma gäller vid kalvningstider på våren, då går kon gärna från flocken och föder sin kalv nere i skogen. Där får de lugn och ro och kan bekanta sig med varandra.

Hur som haver så har vi för att kunna bygga vår ligghall så har vi fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Bygget har utförts av Philip Engström Bygg på bästa sätt

Vi är jättenöjda och hoppas att djuren kommer att trivas.